Overførsel efter 1 og 2 UT

http://www.bbkbridge.dk/jacoby-overf%C3%B8rsel