Pga corona ingen bridge i klublokaler. Meld dig til Realbridge om onsdagen

Nyheder på opslagstavlen på hjemmesiden