Undervisningshold er startet onsdag Velkommen Kontigentopkrævning sendt ud på e-mail pga Corona. Kig efter den i jeres mail.

Læs nyheder på opslagstavlen.