Om Bridge82

Formand Solveig Kirkedal  tlf 23233535

Bridge er verdens mest udbredte (avancerede) kortspil. Moderne bridge blev udviklet i 1920'erne i USA og spilles i dag over hele kloden - og i særdeleshed i Grenaa!

Bridge 82 blev, som navnet antyder, påbegyndt i 1982. Den gang bestod klubben af 20-25 inkarnerede bridgespillere. I dag har klubben næsten 100 medlemmer.

I følge vedtægterne er klubbens formål at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

Bridge82 tilbyder 3 gange om ugen en spilledag - mere præcist

 

mandag eftermiddag kl. 13.30 til ca. 17.15

tirsdag aften             kl. 19.00 til ca. 22.45

torsdag eftermiddag kl. 13.30 til ca. 17.15

 

 i perioden 1. september til 30. april året efter.  
 

Før sæsonstart, melder det enkelte medlem sig til en fast spilledag for den kommende sæson. Nogle medlemmer melder sig til to faste spilledage, og nogle få vælger at spille alle 3 dage. Hvis der er enkelte dage, hvor man ikke kan møde, finder det enkelte medlem selv en substitut, således at der altid møder det samme antal spillere.

På en spilledag er der 6-10 borde, 24-40 spillere. Spillerne er efter styrke delt i 2 rækker. De to bedste par i B-rækken rykker efter en måned op i A-rækken, og de to svageste par i A-rækken rykker ned. På den måde sikres spænding om den enkelte turnerings resultater.

 

På en almindelig spilledag spilles 27-30 spil, afhængigt af antallet af deltagende par. Kortene er på forhånd blandet på en blandemaskine, som sikrer at kortene er absolut tilfældigt fordelt på de fire hænder. Både spil og spillere skifter mellem bordene efter en bestemt plan, som sikrer, at det enkelte par i løbet af aftenen kommer til at spille samtlige forskellige spil netop én gang, og samtidigt møder hvert af de øvrige par ligeledes netop én gang.

Efter hvert enkelt spil indtastes resultatet på en lille simpel computer, bridgemate, der er placeret på bordene. Fra bridgematen overføres resultaterne automatisk til en computer i spillelokalet. Når samtlige spil er spillet, udskrives aftenens resultater og lægges desuden ud på klubbens hjemmeside

sammen med bl.a. kortfordelinger, således at man hjemme, kan studere de enkelte spil og sammenligne med, hvad de andre par har opnået.

Klubben modtager gerne nye medlemmer. Hvis et nyt medlem allerede kan spille bridge, kan optagelse i reglen ske umiddelbart og på stort set et hvilket som helst tidspunkt af året. Hvis det nye medlem ikke kan spille bridge, må vedkommende starte på klubbens undervisningshold.

Klubbens spillested er Hotel Marina Kystvej 32 8500 Grenaa. Som en del af kontingentet kan der drikkes kaffe, te og vand under spillet. Øl, sodavand og chokolade kan købes til rimelige priser.

Uden for sæsonen, altså i perioden 1. maj til 31. august, holdes åbent hus hver tirsdag. Til disse arrangementer møder i reglen 20-24 spillere, hvoraf nogle kan være turister, som er medlemmer i andre klubber.

Klubben er medlem af Dansk Bridgeforbund. Det betyder, at klubbens medlemmer 10 gange om året modtager bladet Dansk Bridge - et fagblad, som indeholder alt nyt fra bridgeverdenen om afholdte turneringer mv., og som indeholder en masse instruktive artikler om bridge på alle niveauer. Medlemskab af forbundet giver desuden adgang til deltagelse i de officielle mesterskabsturneringer.

 

Kontingent m.v. 2024/2025.

OPKRÆVES OVER 2 GANGE I HENHOLDSVIS SEPTEMBER OG JANUAR

Kontingent for en hel spillekalendersæson:                     860 kr.

Spillegebyr pr. aften                                                                14 kr.

Passivt medlemskab for en hel spillekalendersæson       500 kr. incl fri kaffe og te

Undervisning for en hel spillekalendersæson                   1350 kr. incl 1 lærebog, fri kaffe og te