Tips og regler


Overførsel  efter 1 sans og 2 sans

http://www.bbkbridge.dk/jacoby-overf%C3%B8rsel 

2019-træn på funbridge.pdf

Lær bridge på computer. Skolebridge for begyndere og let øvede.

https://www2.bridge.dk/L%C3%A6r%20bridge%20ved%20computeren.aspx?ID=24850

Diverse nyttige links til spil og regler

https://www2.bridge.dk/Bridgelinks.aspx?ID=17811